Kariera

Ob vsej velikanski izbiri vsakovrstnih vsebin iz vseh žanrov in platform, ki jih porabljajo milijoni ljudi po svetu, sta raznolikost in inkluzivnost bistveno pomembni načeli organizacije Sony Pictures Entertainment (SPE).

S tem, ko si prizadevamo za raznolikost in inkluzivnost, skušamo podpirati sposobnosti posameznikov, slaviti razlike in ceniti prispevek vseh naših, med sabo različnih, uslužbencev po vsem svetu. V letošnji globalni anketi uslužbencev so slednji  zabeležili bistveno močnejši občutek tega, kako  inkluzivno je njihovo delovno okolje, kot v enaki globalni anketi leta 2010.

SPE je delodajalec, ki se v vsej svoji praksi, politiki in postopkih zaposlovanja drži načela o enakih možnostih za vse. Noben delavec/delavka  ali potencialni delavec naj torej ne bi bil obravnavan z manjšo naklonjenostjo samo zaradi njegovega porekla, starosti, prepričanja, spolne usmerjenosti, barve kože, narodnosti, etničnega izvora, prizadetosti, veroizpovedi, spola, samskega ali zakonskega stanu ali pa članstva v sindikatu.

https://www.sonypicscareers.com/