Pogoji uporabe

PROSIMO, PREBERITE. ZA VAŠO UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA VELJAJO PRIČUJOČI POGOJI UPORABE IN NAŠA POLITIKA VAROVANJA ZAUPNOSTI. 

Ti Pogoji uporabe (»Pogoji«) veljajo za spletna mesta, spletne strani, interaktivne opcije oz. funkcije, aplikacije, gradnike (widgets), spletne dnevnike, družabna omrežja, zavihke (tabs) družabnih omrežij, alternativne resničnostne svetove ali možnosti in druge spletne ali brezžične ponudbe, na katerih je podana povezava na te Pogoje, do katerih lahko uporabniki dostopajo prek računalnika, mobilne naprave ali druge tehnologije, načina ali sredstva (ti so vsakič imenovani »Spletno mesto« in skupaj »Spletna mesta«). Ta Spletna mesta ponuja družba CEE Thematics B.V.in/ali katera od njenih povezanih družb, (skupaj imenovane »CEE«, ali »mi«, »nas«, »naši«). Ti Pogoji veljajo za vaše pravice in obveznosti v zvezi z določenim Spletnim mestom, ki ga uporabljate (in je včasih imenovano »to« Spletno mesto). Izraz Spletno mesto zajema tudi vsebino tega Spletnega mesta, vse naše storitve, ki jih nudimo na tem Spletnem mestu ali prek njega (»Storitve spletnega mesta«), in vso morebitno programsko opremo, ki jo dajemo na razpolago na ali prek tega Spletnega mesta (»Programska oprema«), razen če je določeno drugače. Vi pa to Spletno mesto »uporabljate«, vsakič ko dostopate do njega (prek računalnika, mobilne naprave ali druge tehnologije), ko ga gledate, ko podate povezavo nanj ali z njega ali ko imate kakšne druge interakcije z njim oziroma komunicirate ali se povežete z njim (ali s katerimikoli njegovimi deli) oziroma ali imate različne interakcije ali komunicirate z drugimi uporabniki prek tega Spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) na internetnih forumih, klepetalnicah in/ali v drugih skupnostih, ki so postavljene na tem Spletnem mestu). Vaša uporaba tega Spletnega mesta (ali kateregakoli njegovega dela) pomeni vaše strinjanje s tem, da ste zavezani s temi Pogoji in Politiko varovanja zasebnosti družbe CEE in Politiko piškotkov (skupaj imenovanima »Politika varovanja zasebnosti«), ki sta s tem sklicevanjem vključeni v te Pogoje. Ti Pogoji predstavljajo zavezujoč pravni sporazum med vami in družbo CEE: Prosimo, da jih pozorno preberete, preden začnete uporabljati to Spletno mesto. Vi torej izrecno soglašate, da ste zavezani z (vendar ne izključno z) pogoji, ki so določeni v poglavjih z naslovom IZJAVA O ZANIKANJU JAMSTEV, OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA, PRENEHANJE POGODBE IN SODNA PREPOVED. Tega Spletnega mesta ne uporabljajte, če ne soglašate s katerimkoli od tu navedenih pogojev.

Pred uporabo spletnega mesta natančno preberite te pogoje uporabe in politiko zasebnosti.In ste vi sami (in ne mi) odgovorni za to, da zagotovite, da bo vaša uporaba tega Spletnega mesta v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni v jurisdikciji, iz katere dostopate do tega Spletnega mesta oziroma ga uporabljate.

Družba CEE si pridržuje pravico, da izključno po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi in/ali dopolni te Pogoje ali Politiko varovanja zaupnosti, v celoti ali delno. Spremembe teh Pogojev ali Politike varovanja zaupnosti stopijo v veljavo po njihovi objavi. Vi soglašate, da boste periodično ponovno brali te Pogoje zaupnosti, da bi bili obveščeni o morebitnih spremembah. Vaša uporaba tega Spletnega mesta ali kateregakoli njegovega dela po objavi kakršnihkoli sprememb teh Pogojev zasebnosti bo štela za vaše sprejemanje teh sprememb in bo pomenila vaše soglasje, da ste zavezani z njimi. Če pa boste ugovarjali katerimkoli tovrstnim spremembam, bo vaš edini izhod ta, da prenehate uporabljati to Spletno mesto. Za vašo uporabo določenih opcij, funkcionalnosti, programov ali Storitev spletnega mesta (med drugim (vendar ne izključno) s tekmovanji, stavami, promocijami, brezžičnimi trženjskimi priložnostmi, možnostmi za nalaganje ali objavo fotografij ali video posnetkov ali drugih Predloženih gradiv uporabnikov (kot je opredeljeno v nadaljevanju), dovodi RSS, ipd.), ponujenih na ali preko tega Spletnega mesta, lahko veljajo dodatne ali posebne določbe in pogoji (»Posebna pravila«) in preden uporabite katerokoli od teh opcij, funkcionalnosti, programov ali Storitev, bo to Spletno mesto lahko od vas zahtevalo, da potrdite svoje sprejemanje dodatnih Posebnih pravil. Vsa Posebna pravila so vključena v te Pogoje, kakor če bi bila v celoti zapisana v njih.

LASTNIŠTVO, OMEJITVE UPORABE

Vsebina tega Spletnega mesta in vse avtorske pravice, patenti, blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena in vse druge pravice intelektualne lastnine na njih so v lasti družbe CEE in/ali njenih dajalcev licence in so zaščitene z veljavnimi ZDA in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Vi potrjujete, se zavedate in soglašate, da ne boste imeli niti ne boste imeli pravice zahtevati kakršnihkoli pravic na ali do vsebine tega Spletnega mesta in/ali kateregakoli njenega dela, razen: (i) za vaša lastna Predložena gradiva uporabnika (z izjemo kakršnihkoli gradiv - npr. umetniških del oz. glavnih podob, nastalih pri izdelavi filmov ali igric (key art), obdelav naslovov, video izsekov, fotografij iz videov ali filmov, glasbenih posnetkov, ipd. - ki so uporabljeni v vaših Predloženih gradivih uporabnika in za katere vam je družba CEE lahko dala licenco za uporabo v vaših Predloženih gradivih uporabnika, na primer v zvezi s tekmovanjem ali kakšnim drugim programom ali opcijo, ponujeno na tem Spletnem mestu (tovrstne vsebine so imenovane »Licenčna sredstva družbe CEE«); in/ali (ii) v obsegu vaših omejenih pravic do uporabe tega Spletnega mesta za določene osebne (nekomercialne) namene, kot je določeno spodaj v poglavju z naslovom LICENCE, KI SO VAM PODELJENE, v skladu s pogoji, ki so določeni v poglavju VAŠE ODGOVORNOSTI spodaj, in drugimi določbami in pogoji teh Pogojev. Razen v zvezi z vašimi lastnimi Predloženimi gradivi uporabnika (in tudi v tem primeru samo v tolikšni meri, kot imate vi nadzor nad njimi) oziroma razen če je družba CEE to izrecno odobrila v skladu s temi Pogoji ali kako drugače, vi soglašate, da ne boste kopirali, reproducirali, podvajali, oddajali pretočnih zapisov, zajemali, dostopali s pomočjo tehnologije ali drugih sredstev razen tistih, ki so dana na razpolago na tem Spletnem mestu, predvajali, prenašali, prodajali, preprodajali, snemali, nalagali, arhivirali, dajali drugim licence, montirali, spreminjali, manipulirali, ustvarjali izpeljana dela iz njih ali na njihovi podlagi (med drugim (brez omejitev) z remiksi, montažami, ozadji, melodijami zvonjenja, čestitkami, majicami ali drugim trgovskim blagom), objavljali, ponovno objavljali, objavljali zapise, prenašali, javno prikazovali, okvirjali, navajali povezave iz ali na, distribuirali, delili, vstavljali, prevajali, dekompilirali, izvajali obratnega inženiringa, prevajali, vgrajevali v katerokoli aplikacijo strojne ali programske opreme, uporabljali za komercialne namene ali kako drugače uporabljali ali izkoriščali to Spletno mesto ali katerikoli njegov sestavni del. Katerakoli od zgoraj omenjenih nepooblaščenih uporab bi namreč pomenila kršitev avtorskih pravic in drugih lastniških pravic družbe CEE in/ali njenih dajalcev licence (med drugim tudi (brez omejitev) drugih uporabnikov tega Spletnega mesta, ki so predložili svoja lastna Predložena gradiva uporabnikov) ter tudi kršitev teh Pogojev ter vas torej lahko izpostavi civilni in/ali kazenski odgovornosti v skladu z veljavnimi zakoni.

LICENCE, KI SO VAM PODELJENE

V skladu s temi Pogoji (med drugim (brez omejitev) s poglavjem VAŠE ODGOVORNOSTI spodaj) vam torej podeljujemo – če in le v tolikšni meri, kot vam je potrebna funkcionalnost zagotovljena na ali prek tega Spletnega mesta – naslednje omejene, preklicne, neekskluzivne, neprenosljive, neodstopne, svetovne,  brezplačne pravice in licence (vsaka »Licenca«):

 • Licenca oz. dovoljenje za dostop, ogled in drugačno uporabo Spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) tudi s kakršnimikoli Storitvami spletnega mesta, ki so nudene na ali prek tega Spletnega mesta) samo za vašo osebno (nekomercialno), zakonito uporabo, kot je nameravano na podlagi običajne in dovoljene funkcionalnosti Spletnega mesta;
 • Licenca oz. dovoljenje za oddajanje pretočnih zapisov Vsebine spletnega mesta z uporabo kateregakoli gradnika (widget) in/ali kateregakoli drugega digitalnega internetnega video predvajalnika za pretočne zapise (streaming Internet video player), ki je na voljo na Spletnem mestu (pri čemer je vsak tak gradnik (widget) ali kak drug digitalni internetni video predvajalnik za pretočne zapise imenovan »Gradnik spletnega mesta«), in sicer samo za vašo osebno, zakonito uporabo;
 • Licenca oz. dovoljenje za izsek in kopiranje določene kode, ki vam je izrecno dana na voljo prek tega Spletnega mesta (ne glede na to, ali je ta funkcionalnost označena kot funkcionalnost »za deljenje« (sharing) ali ne), da bi lahko vstavili, ponovno objavili, vzdrževali in/ali prikazovali določene vsebine tega Spletnega mesta, na katere se ta koda nanaša, na vaši(h) lastni(h) osebni(h), prilagojeni(h)  spletni(h) strani(eh) družabnih omrežij, v vašem spletnem(ih) dnevniku(ih) ali mikrodnevniku(ih) (skupaj imenovanih vaši »Osebni družabni mediji«) in/ali če to Spletno mesto omogoča funkcionalnost »jemanja gradnikov in njihovega vstavljanja«, da lahko »vzamete« Gradnik spletnega mesta in ga vstavite, ponovno objavite, vzdržujete in/ali prikazujete na svojih »Osebnih družabnih medijih«;
 • Licenca oz. dovoljenje za izsek in kopiranje določene kode, ki vam je bila izrecno dana na voljo prek tega Spletnega mesta, in/ali če to Spletno mesto omogoča funkcionalnost »jemanja gradnikov in njihovega vstavljanja«, da lahko »vzamete« Gradnik spletnega mesta in to kodo in/ali Gradnik spletnega mesta posredujete naprej (glede na primer) svojim prijateljem, da si bodo lahko ogledali vsebino tega Spletnega mesta, ki je v njem vsebovana, in/ali bodo lahko, če to želijo, tudi sami vstavili posredovani del kode ali Gradnik spletnega mesta na svoje »Osebne družabne medije« oziroma ga posredovali naprej svojim prijateljem;
 • če ima to Spletno mesto orodje »Pošlji prijatelju« (Send to Friend) ali kakšno podobno orodje, ki vam omogoča pripraviti  in kateremu od svojih prijateljev poslati elektronsko sporočilo, ki zajema Vsebino spletnega mesta, in je to orodje v delujočem stanju - Licenco oz. dovoljenje za uporabo orodja, s katerim boste zahtevali, da strežniki tega Spletnega mesta posredujejo vaše sporočilo vašemu prijatelju;
 • če ima to Spletno mesto povezavo »Prenesi« (Download) ob delu Vsebine spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) tudi s podobo, ikono, ozadjem, glasbenim posnetkom, videom, napovednikom, dovodom RSS) - Licenco oz. dovoljenje za prenos ene kopije te vsebine na en računalnik, mobilno napravo ali drugo dovoljeno napravo samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo;
 • če vam to Spletno mesto omogoča prenos Programske opreme - Licenco oz. dovoljenje za inštalacijo in uporabo ene kopije Programske opreme na vašem osebnem računalniškem sistemu, mobilni napravi ali drugi dovoljeni napravi samo v obliki objektne kode, ki se lahko izvaja na strojih, in izdelavo ene dodatne kopije kot rezervne kopije; vendar se morate zavedati in soglašati, da (i) družba CEE z dovoljevanjem prenosa Programske opreme ni na vas prenesla lastninske pravice na tej Programski opremi (t.j. vi ste samo lastnik medija, na katerega je Programska oprema presneta, lastnik te Programske opreme (ki je lahko družba CEE in/ali njen dajalec licence za Programsko opremo, ki je tretja stranka) pa ohrani polno in celotno lastninsko pravico na tej Programski opremi; (ii) ne smete kopirati, spreminjati, prilagajati, prevajati v katerikoli jezik, distribuirati ali ustvarjati izpeljanih del na podlagi te Programske opreme brez predhodnega pisnega soglasja družbe CEE; (iii) ne smete cedirati, dati v najem, najeti ali posojati Programske opreme nobeni osebi ali subjektu in da bo kakršenkoli vaš poskus, da bi izdali podlicenco, prenesli ali cedirali to Programsko opremo, ničen in neveljaven; da (iv) ne smete dekompilirati, razstaviti, izvajati obratnega inženirstva ali skušati rekonstruirati, identificirati ali odkriti katerekoli morebitne izvorne kode, osnovnih idej, osnovnih tehnik uporabniških vmesnikov ali algoritmov Programske opreme s kakršnimkoli možnim sredstvom, razen v tolikšni meri, kot je zgornja omejitev prepovedana z veljavnimi zakoni; in (v) (v) ker zakoni in drugi predpisi ZDA omejujejo izvoz in ponovni izvoz blaga in tehničnih podatkov iz ZDA, vključno s programsko opremo, programske opreme ne boste izvažali ali ponovno izvozili v kakršni koli obliki v nasprotju z zakoni Anglija in Walesthe ZDA ali katera koli tuja jurisdikcija,
 • Licenca oz. dovoljenje za pridobitev registriranega osebnega računa (in/ali s tem povezanega uporabniškega imena in gesla) na tem Spletnem mestu za interakcije z drugimi uporabniki Spletnega mesta v okviru klepetalnic, internetnih forumov, družabnih omrežij, spletnih iger za več igralcev in/ali drugih dejavnosti ali podobnih Storitev tega Spletnega mesta, ki so ponujene na tem Spletnem mestu; in
 • Licenca oz. dovoljenje za uporabo katerekoli druge funkcionalnosti, ki jo izrecno zagotavlja družba CEE na ali prek tega Spletnega mesta za uporabo s strani uporabnikov, v skladu s temi Pogoji (med drugim (brez omejitev) s funkcionalnostjo za ustvarjanje in/ali predložitev Predloženih gradiv uporabnikov).

VAŠE ODGOVORNOSTI

Predpogoj za vaše pravice na podlagi katerekoli ali več zgoraj omenjenih Licenc je vaše upoštevanje vsake od naslednjih zahtev:

 • da ne boste ustvarili ali Predložili (kot je opredeljeno v nadaljevanju) Predloženega gradiva uporabnika, ki je nezakonito, pornografsko, opolzko, klevetniško, grozilno, diskriminatorno, nadlegujoče, nasilniško, vulgarno, nespodobno, bogokletno, sovražno ali rasno, kulturno ali etnično žaljivo oziroma ki spodbuja kazniva dejanja oziroma povzroči ali bi lahko povzročilo nastanek civilnopravne ali kazenske odgovornosti ali ki krši katerikoli veljavni zakon, pravilnik, predpis ali smernice Zvezne komisije za trgovino (»Veljavni zakoni«) ali ki prekrši ali krši pravice intelektualne lastnine, reklamne pravice ali pravice varovanja zasebnosti drugih strank oziroma vsebuje povezave do kršečih ali nepooblaščenih vsebin;
 • da ne boste vstavljali, ponovno objavljali, vzdrževali in/ali prikazovali nobene vsebine tega Spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) z nobenimi od svojih lastnih Predloženih gradiv uporabnika) na nobenih Osebnih družabnih medijih ali drugih spletnih mestih ali na drugih internetnih lokacijah, ki običajno vsebujejo ali gostijo vsebine, ki so nezakonite, pornografske, opolzke, klevetniške, grozilne, diskriminatorne, nadlegujoče, nasilniške, vulgarne, nespodobne, bogokletne, sovražne ali rasno, kulturno ali etnično žaljive oziroma ki spodbujajo kazniva dejanja oziroma povzročijo ali bi lahko povzročile nastanek civilnopravne ali kazenske odgovornosti ali ki kršijo katerikoli Veljavni zakon ali ki prekršijo ali kršijo pravice intelektualne lastnine drugih strank oziroma vsebujejo povezave do kršečih ali nepooblaščenih vsebin;
 • da ne boste pošiljali slame, verižnih pisem, piramidnih shem ali kakršnihkoli drugih neželenih ali neodobrenih oglaševalskih ali promocijskih gradiv ali nadlegovali, zastraševali, zalezovali, škodovali ali kako drugače povzročali duševne ali telesne stiske ali poškodb nikomur, oziroma da ne boste klevetali ali omalovaževali nikogar, niti izvajali kakršnegakoli drugega nezakonitega ali spornega vedenja med uporabo tega Spletnega mesta;
 • da boste posredovali pravilne, tekoče in popolne informacije o sebi ali komurkoli drugemu in da ne boste posredovali lažnih informacij o sebi ali komurkoli drugemu (med drugim (brez omejitev) tudi takrat, ko ste na tem Spletnem mestu zaprošeni, da nam posredujete točne informacije o svoji starosti) ter da se ne boste izdajali ali navidezno izdajali za kogarkoli drugega oziroma kako drugače lažno predstavljali svoje pripadnosti ali povezanosti s katerokoli osebo ali subjektom;
 • da ne boste uporabljali katerekoli posamezne Licence ali več Licenc, ki so vam bile podeljene (in katerekoli z njimi povezane funkcionalnosti) za zbiranje, pridobivanje, kompilacijo, nabiranje, prenašanje, reproduciranje, brisanje, spreminjanje, ogled, prikazovanje ali posredovanje naprej katerihkoli gradiv ali informacij, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti identiteto osebe ali pa ne in ki jih je objavil katerikoli drug uporabnik ali zadevajo kateregakoli drugega uporabnika tega Spletnega mesta, razen če ste pridobili predhodno dovoljenja tega uporabnika, da lahko to počnete;
 • da ne boste prekinjali ali motili oziroma skušali prekinjati ali motiti delovanja tega Spletnega mesta (ali katerihkoli njegovih delov);
 • da boste upoštevali vsa obvestila o avtorskih pravicah ter informacije in omejitve, ki so vsebovane v ali povezane s katerokoli Vsebino spletnega mesta;
 • da ne boste odstranjevali, spreminjali, posegali v ali obšli nobene avtorske pravice, trgovske znamke, vodnega znaka ali drugega obvestila o lastništvu, ki so podani ali prikazani na Vsebini spletnega mesta, Programski opremi ali Storitvah spletnega mesta;
 • da ne boste odstranjevali, spreminjali, posegali v ali obšli nobenega mehanizma za upravljanje z digitalnimi pravicami, naprave ali druge zaščite vsebine ali ukrepa za nadzor dostopa (med drugim (brez omejitev) z geofiltriranjem in/ali kodiranjem) v zvezi z Vsebino spletnega mesta;
 • da ne boste uporabljali nobene od pravic, ki so vam bile podeljene, ali nobene od Vsebin spletnega mesta ali Storitev spletnega mesta na način, ki bi namigoval na povezavo s katerimkoli od izdelkov, storitev ali blagovnih znamk družbe CEE, razen če vam je to na kak drug način izrecno dovolila družba CEE 
 • da ne boste uporabljali spletnih robotov, pajkov, zunajspletnih čitalcev oz. brskalnikov (offline readers) ali drugih avtomatiziranih sistemov za dostop do tega Spletnega mesta in njegovo uporabo s pošiljanjem večjega števila sporočil z zahtevami strežnikom tega Spletnega mesta v danem časovnem obdobju, kot pa jih lahko v razumni meri v istem časovnem obdobju pošlje človek z uporabo konvencionalnih spletnih brskalnikov, razen če zakonito upravljate z javnim spletnim iskalnikom; v tem primeru pa vam je dovoljena uporaba (čeprav lahko družba CEE kadarkoli prekliče to izjemo, izključno po lastni presoji) pajkov za indeksiranje gradiv na tem Spletnem mestu, za izključni namen ustvarjanja javno dostopnih indeksov, ki omogočajo iskanje, (ne pa predpomnilnikov ali arhivov) tovrstnih gradiv;
 • da ne boste zavestno prenesli oz. poslali nobenih gradiv, ki vsebujejo oglaševalsko programsko opremo (adware), zlonamerne kode (malware), vohunsko programsko opremo (spyware), virusno programsko opremo, tempirane bombe (timebombs), spletne robote, ki pošiljajo sporočila skupinam za novice, da odstranijo določena objavljena sporočila (cancelbots), računalniške črve (worms), trojanske konje ali kakršnekoli druge računalniške kode, datoteke ali programe, ki so namenjeni prekinjanju, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti katerekoli računalniške programske ali strojne  opreme ali telekomunikacijske opreme;
 • da ne boste storili ničesar, kar bi verjetno negativno vplivalo na oziroma bi dalo slab vtis ali škodovalo dobremu imenu ali ugledu družbe CEE ali katerekoli od njenih povezanih družb ali tega Spletnega mesta oziroma katerekoli vsebine, ki je predvajana ali promovirana na tem Spletnem mestu (med drugim (brez omejitev) kateregakoli filma, televizijskega programa ali druge pobude);
 • da ne boste na tem Spletnem mestu storili ničesar, kar bi preprečevalo dostop drugih uporabnikov do tega Spletnega mesta ali kateregakoli njegovega dela oziroma uporabo le-teh z njihove strani;
 • da boste odgovorni za varovanje zaupnosti kateregakoli uporabniškega imena ali gesla, ki je povezano z dostopom do tega Spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) v tistih primerih, ko to Spletno mesto uporablja mehanizem ustvarjanja računov in upravljanje družabnega omrežja tretje stranke, spletnega mesta ali naprave), in da ste izključno vi odgovorni za vse dejavnosti, ki potekajo pod vašim uporabniškim imenom in/ali geslom; in
 • da  boste to Spletno mesto in Licence vedno uporabljali v skladu s temi Pogoji in vsemi Veljavnimi zakoni.

PREDLOŽENA GRADIVA UPORABNIKOV; DAJANJE LICENCE OZ. DOVOLJENJA DRUŽBI CEE; VAŠA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

To Spletno mesto vam lahko omogoča pošiljanje, objavljanje, nalaganje, prenos prek spletne kamere ali podobne funkcionalnosti in druge načine predložitve temu Spletnemu mestu (med drugim (brez omejitev) tako, da vam dovoljuje vpis URL naslova, na katerem se nahaja določen del vaših vsebin) oziroma drugačna prikazovanja ali izmenjave (med drugim (brez omejitev) z drugimi uporabniki tega Spletnega mesta) na ali s pomočjo tega Spletnega mesta, na druge namembne naslove, kot so strani družabnih omrežij (med drugim (brez omejitev) na vaše Osebne družabne medije) (kar je vse skupaj imenovano »Predložitev«), za vaše video posnetke, besedilne komentarje, fotografije, slike ali druga kreativna dela in/ali druge vsebine osebnih medijev ter za vaše ideje, mnenja, povratne informacije in druge informacije (kar je vse skupaj imenovano vaša »Predložena gradiva uporabnika«) in ta Predložena gradiva uporabnika bodo na splošno dostopna vsem uporabnikom tega Spletnega mesta ali drugim osebam, ki uporabljajo namembne naslove (na primer strani družabnih omrežij), na katerih ste vi predložili svoja Predložena gradiva uporabnika. S Predložitvijo svojih Predloženih gradiv uporabnika na ali s pomočjo tega Spletnega mesta izrecno potrjujete in soglašate, da boste vi in samo vi odgovorni za vsebino svojih Predloženih gradiv uporabnika in za vse morebitne posledice, ki bi lahko izhajale iz tega. Razen če je v katerihkoli Posebnih pravilih določeno drugače, družba CEE nima redne in ustaljene prakse spremljanja, nadziranja ali poznavanja Predloženih gradiv uporabnika, ki so bila Predložena z uporabo tega Spletnega mesta, vendar bo družba CEE lahko počela tudi to, izključno po lastni presoji. Ko Predložite (ali skušate Predložiti) svoja Predložena gradiva uporabnika na ali s pomočjo tega Spletnega mesta, s tem avtomatično dajete družbi CEE in njenim povezanim podjetjem nepreklicno, trajno, svetovno, brezpogojno, neomejeno in v celoti plačano (brez plačila licenčnine) prenosljivo neekskluzivno pravico in licenco, za katero je mogoče v celoti dati podlicence več verigam jemalcev podlicenc (»Licenca družbe CEE«) za prikazovanje, javno izvajanje, distribucijo (med drugim (brez omejitev) tudi prek spletnih strani tretjih strank, spletnih dnevnikov, mikro spletnih dnevnikov in drugih medijev družabnih omrežij ter internetnih in mobilnih virov in aplikacij), shranjevanje, transkodiranje, gostitev, nudenje storitev predpomnilnikov, vzdrževanje, predvajanje, spletno predvajanje, predvajanje prek mobilne naprave, prenos, distribucijo, označevanje, sledenje, reproduciranje, montažo, spreminjanje, formatiranje, reformatiranje, povezave na in iz, prevajanje, brisanje, ustvarjanje izpeljanih del, združevanje z drugimi vsebinami, kategorizacijo in/ali drugačno uporabo, ponovno uporabo in/ali drugačno izkoriščanje vaših Predloženih gradiv uporabnika (ali katerihkoli delov ali izpeljanih del iz njih) in katerihkoli imen, upodobitev, glasov, slik, digitalnih posnetkov, predstav in drugih zamisli, konceptov, povratnih informacij in drugih gradiv, zajetih v vaših Predloženih gradivih uporabnika, na kakršenkoli način, na kateremkoli mediju ali s katerokoli tehnologijo posredovanja vsebin, ki je trenutno znana ali bo pozneje razvita, za katerikoli namen, kot določi izključno po lastni presoji družba CEE (ali njeni pooblaščeni predstavniki ali imetniki licence), brez zahteve po kakršnemkoli nadomestilu vam ali komurkoli drugemu, potrebe po zahtevanju dodatnega soglasja od vas ali kogarkoli drugega ali potrebe po pošiljanju predhodnega obvestila ali dajanju kakršnegakoli dobropisa vam ali komurkoli drugemu. Licenca družbe CEE ostane v trajni veljavi v skladu z njenimi pogoji ne glede na to, ali ste vi medtem prenehali uporabljati to Spletno mesto oziroma vam je družba CEE ukinila dostop do Spletnega mesta. NIČ IZ TEGA DOKUMENTA NE POMENI PRENOSA KATERIHKOLI LASTNINSKIH PRAVIC DO IN NA VAŠIH PREDLOŽENIH GRADIVIH UPORABNIKA NA DRUŽBO CEE ALI KATEROKOLI OD NJENIH POVEZANIH DRUŽB, VENDAR PA BODO DRUŽBA CEE IN/ALI NJENE POVEZANE DRUŽBE IN/ALI NJENI DAJALCI LICENCE OHRANILI IZKLJUČNO IN EKSKLUZIVNO LASTNIŠTVO VSEH (MOREBITNIH) LICENCIRANIH SREDSTEV DRUŽBE CEE, KI SO ZAJETA V VAŠIH PREDLOŽENIH GRADIVIH UPORABNIKA. ČEPRAV S PREDLOŽITVIJO SVOJIH PREDLOŽENIH GRADIV UPORABNIKA DAJETE DRUŽBI CEE ZGORAJ OMENJENE ŠIROKE PRAVICE IN LICENCE OZ. DOVOLJENJA, PA POTRJUJETE IN SE ZAVEDATE, DA NIČ IZ TEGA DOKUMENTA NE OBVEZUJE DRUŽBE CEE IN/ALI KATEROKOLI OD NJENIH POVEZANIH DRUŽB ALI POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV, DA GOSTI, DISTRIBUIRA, PRIKAZUJE ALI KAKO DRUGAČE IZKORIŠČA KATEROKOLI OD VAŠIH PREDLOŽENIH GRADIV UPORABNIKA ALI UVELJAVLJA KATEREKOLI DRUGE PRAVICE NA PODLAGI LICENCE CEE. Vi potrjujete in soglašate, da: (a) ne pričakujete nobenega varovanja zaupnosti kakršnekoli vrste za katerokoli od vaših Predloženih gradiv uporabnika in da (b) ima lahko družba CEE in/ali katerakoli od njenih povezanih družb že v obravnavi  projekte, ki so podobni vašim Predloženim gradivom uporabnika, oziroma lahko neodvisno razvija projekte, ki so podobni vašim Predloženim gradivom uporabnika, oziroma so lahko druga Predložena gradiva uporabnikov, ki so jih prenesli drugi uporabniki Spletnega mesta, lahko podobna ali enaka vašim Predloženim gradivom uporabnika. Zaradi hitrega širjenja informacij po družabnih medijih družbi CEE ne smete predložiti nobenih vsebin ali informacij, za katere ne želite, da bi jih drugi gledali in »delili (share)« ali kako drugače distribuirali. V zvezi z vsemi Predloženimi gradivi uporabnika, ki jih boste Predložili temu Spletnemu mestu, in vsemi drugimi dejavnostmi, ki jih boste opravljali na ali s pomočjo tega Spletnega mesta, vi zagotavljate, jamčite in se zavezujete, da: (i) so vaša Predložena gradiva uporabnika izvirna in vaša (z drugimi besedami: da ste vi lastnik vseh pravic do in na vaših Predloženih gradivih uporabnika) oziroma da ste pridobili vse potrebne pravice na vaših Predloženih gradivih uporabnika, ki vam omogočajo, da družbi CEE podelite Licenco CEE; (ii) da ste plačali ali izpolnili obveznosti ter boste v celoti plačali ali izpolnili obveznosti za vse licenčnine, nadomestila za odobritev, tantieme in vse druge morebitne finančne obveznosti ali obveznosti tretjih strank kakršnekoli vrste, ki bi izvirale iz katerekoli uporabe ali izkoriščanja vaših Predloženih gradiv uporabnika, in da družba CEE ne bo odgovorna za te obveznosti; (iii) da vaša Predložena gradiva uporabnika ne kršijo pravic intelektualne lastnine, pravic varovanja zasebnosti, reklamnih pravic ali katerihkoli drugih pravnih ali moralnih pravic katerekoli tretje stranke; (iv) da niti vaša Predložena gradiva uporabnika niti katerekoli druge dejavnosti, ki jih boste izvajali na tem Spletnem mestu, niso in ne bodo nikoli: klevetniška ali omalovaževalna do kateregakoli posameznika ali subjekta, nezakonita, pornografska, opolzka, grozilna, vulgarna, nespodobna, bogokletna, sovražna, izrazito seksualna ali spolno sugestivna, namenjena zastraševanju, nadlegovanju ali zalezovanju in ne bodo vodila do zastraševanja, nadlegovanja ali zalezovanja ter ne bodo rasno, kulturno ali etnično žaljiva ali kako drugače sporna in ne bodo spodbujala kaznivih dejanj oziroma povzročila ali potencialno povzročila nastanek civilnopravne ali kazenske odgovornosti ter ne bodo vsebovala povezave do kršečih ali nepooblaščenih vsebin ali prenašala neželenih oglaševalskih gradiv oziroma njihov namen ne bo povzročanje ali ne bodo povzročala duševne ali telesne stiske ali poškodb komurkoli ali kršila katerihkoli Veljavnih zakonov ali teh Pogojev oziroma ne bodo kršila pravice do oglaševanja ali varovanja zasebnosti katerekoli osebe; in (v) da vaših Predloženih gradiv uporabnika niste namenili temu, da bi zagotovili korist kateremukoli komercialnemu podjetju, ki je povezano z vami ali s katerokoli tretjo stranko. Vi tudi soglašate, da boste vodili oz. hranili vse potrebne evidence kot dokazilo, da vaša Predložena gradiva uporabnika ne kršijo nobene od zgornjih zagotovil in jamstev, ter boste te evidence dali na razpolago družbi CEE na njeno zahtevo.

Družba CEE ni odgovorna za kakršnekoli izgube, kraje ali poškodbe kateregakoli od Predloženih gradiv uporabnika kakršnekoli vrste.

Vi se zavedate, da družba CEE v okviru svoje običajne prakse ne pregleduje vnaprej nobenih Predloženih gradiv uporabnikov, ki jih predložite vi ali drugi uporabniki Spletnega mesta, čeprav ima družba CEE (in/ali katerikoli od njenih pooblaščenih predstavnikov) pravico do tega in bo lahko bodisi vnaprej ali pa po prvi predložitvi pregledala katerokoli od Predloženih gradiv uporabnikov iz različnih razlogov, med drugim (brez omejitev) tudi zaradi upoštevanja teh Pogojev ali Veljavnih zakonov oziroma če bo to sicer zaželeno ali potrebno, kot ugotovi družba CEE izključno po lastni presoji. Družba CEE ima pravico, da izključno po lastni presoji zavrne, odstrani, spremeni ali onemogoči kateregakoli od Predloženih gradiv uporabnikov (in/ali kateregakoli od Predloženih gradiv uporabnikov od drugih uporabnikov tega Spletnega mesta), ki kršijo te Pogoje ali so kako drugače sporni, kar ugotovi družba CEE izključno po lastni presoji, pa tudi da prekine vaš nadaljnji dostop in/ali nadaljnji dostop kateregakoli uporabnika tega Spletnega mesta do tega Spletnega mesta in/ali drugo uporabo tega Spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) dostop do in/ali uporabo katerekoli od Storitev spletnega mesta, opcij ali funkcionalnosti, ki so na voljo na ali prek tega Spletnega mesta). Družba CEE nima nadzora nad in ne podpira nobenih Predloženih gradiv uporabnikov; poleg tega nobena Predložena gradiva uporabnikov, ki so bila predložena temu Spletnemu mestu, ne odsevajo mnenj, stališč ali politik družbe CEE ali katerekoli od njenih povezanih družb. Družba CEE tudi zanika vsakršno morebitno odškodninsko odgovornost v zvezi s katerimikoli morebitnimi Predloženimi gradivi uporabnikov in vi soglašate, da se odpoveste vsem pravnim in pravičnim pravicam ali pravnim sredstvom, ki jih lahko imate nasproti družbi CEE ali nasproti katerikoli od njenih povezanih družb v zvezi s temi Predloženimi gradivi uporabnikov.

Če odstranite ali zbrišete kateregakoli od vaših Predloženih gradiv uporabnika s tega Spletnega mesta, bo to Predloženo gradivo uporabnika odstranjeno s Spletnega mesta v razumnem času. Kljub temu pa bo Predloženo gradivo uporabnika, ki ste ga odstranili, lahko še vedno na voljo tretjim strankam, ki so pred tem pridobile povezavo na to Predloženo gradivo uporabnika, in tudi družba CEE bo lahko hranila njegove kopije za namen arhiviranja.

Družba CEE si pridržuje pravico, da prikazuje oglase v zvezi z vašimi Predloženimi gradivi uporabnika in da uporablja vaša Predložena gradiva uporabnika za oglaševanje in promocijo vaših Predloženih gradiv uporabnika ali Spletnega mesta (celotnega ali njegovih delov) ali kateregakoli od izdelkov ali storitev družbe CEE. Vi pa potrjujete in soglašate, da nimate nobenih pravic ali deležev na kateremkoli prihodku, ustvarjenem na podlagi teh oglasov.

Ta določila ostanejo trajno v polni veljavi in učinku, tudi če ste vi medtem morda prenehali z uporabo tega Spletnega mesta.

POVEZAVE TRETJIH STRANK

Spletne strani imajo lahko povezave na oglase in/ali vsebujejo oglase o spletnih mestih, ki niso v lasti ali pod nadzorom družbe CEE, ali o drugih internetnih ali mobilnih virih. Vi potrjujete in se zavedate, da družba CEE ne podpira in ne sponzorira takšnih spletnih mest tretjih strank ali drugih internetnih ali mobilnih virov in DRUŽBA CEE IZRECNO IN URADNO ZANIKA VSAKRŠNO ODGOVORNOST IN ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ZA KAKRŠNEKOLI VSEBINE, PROGRAMSKO OPREMO, FUNKCIONALNOST, STORITVE ALI OGLAŠEVANE IZDELKE ALI STORITVE, KI JIH JE MOGOČE NAJTI NA ALI SO POVEZANE S KATERIMKOLI SPLETNIM MESTOM TRETJIH STRANK ALI Z DRUGIMI INTERNETNIMI ALI MOBILNIMI VIRI.

ZANIKANJE JAMSTEV

VI IZRECNO SOGLAŠATE, DA TO SPLETNO MESTO UPORABLJATE  IZKLJUČNO NA LASTNO TVEGANJE. TO SPLETNO MESTO (IN KATERIKOLI NJEGOV DEL) NUDIMO »TAKŠNO, KOT JE«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KAKRŠNO JE NA VOLJO«. V NAJVEČJI MOŽNI MERI KOT TO DOLOČA ZAKON, DRUŽBA CEE IN NJENE POVEZANE DRUŽBE IZRECNO ZANIKAJO VSA MOREBITNA JAMSTVA KAKRŠNEKOLI VRSTE, BODISI IZRECNA ALI IMPLICITNA (MED DRUGIM (BREZ OMEJITEV) TUDI Z IMPLICITNIMI JAMSTVI PRODAJLJIVOSTI TER PRIMERNOSTI ZA KAKŠNO DOLOČENO UPORABO ALI  NAMEN TER JAMSTVOM NEKRŠITVE). Niti družba CEE niti katera od njenih povezanih družb ne dajejo nobenih zagotovil ali jamstev o pravilnosti ali popolnosti vsebine, ki je na voljo na ali prek tega Spletnega mesta, ali vsebine katerihkoli Spletnih mest, Osebnih družabnih medijev ali drugih internetnih ali mobilnih virov, do katerih so podane povezave na tem Spletnem mestu, in ne prevzemajo nobene odškodninske odgovornosti ali odgovornosti za kakršnekoli: (i) napake, nepravilnosti ali nenatančnosti vsebine; (ii) osebne poškodbe ali škodo na premoženju kakršnekoli vrste, ki bi nastala zaradi vašega dostopanja do ali uporabe tega Spletnega mesta (ali katerihkoli njegovih delov); (iii) kakršenkoli nepooblaščen dostop do ali uporabo varnih strežnikov družbe CEE in/ali vseh morebitnih osebnih podatkov, shranjenih na njem; (iv) kakršnekoli prekinitve ali prenehanje prenosa z ali na to Spletno mesto; (v) kakršnekoli računalniške napake, viruse, trojanske konje ali podobne programe, ki so lahko preneseni na ali prek tega Spletnega mesta (ali katerihkoli njegovih delov) s strani katerekoli tretje stranke; in/ali (vi) za katerekoli izgube ali škodo kakršnekoli vrste, ki nastane zaradi uporabe kateregakoli od Predloženih gradiv uporabnikov in/ali drugih vsebin Spletnega mesta, ki so bile objavljene, deljene, posredovane, poslane po elektronski pošti, prenesene ali kakorkoli drugače dane na razpolago na ali s pomočjo tega Spletnega mesta in/ali kako drugače, prek uveljavljanja katerekoli pravice na podlagi katerekoli od Licenc, ki jih je podelila družba CEE s tem dokumentom, z vaše strani ali s strani kateregakoli drugega uporabnika tega Spletnega mesta. Družba CEE si pridržuje pravico, da samo in izključno po lastni presoji spremeni, prilagodi, doda, odstrani ali onemogoči dostop do kateregakoli dela tega Spletnega mesta (med drugim (brez omejitev) tudi do katerekoli Storitve spletnega mesta).

OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI

ZAVEDATE SE, DA V TOLIKŠNI MERI, KOT TO DOVOLJUJEJO VELJAVNI ZAKONI, DRUŽBA CEE ALI KATERAKOLI OD NJENIH POVEZANIH DRUŽB ALI KATERIKOLI OD NJENIH USTREZNIH VODILNIH DELAVCEV, ZAPOSLENIH, DIREKTORJEV, DELNIČARJEV, AGENTOV/ZASTOPNIKOV ALI DAJALCEV LICENCE NE BODO V NOBENEM PRIMERU ODŠKODNINSKO ODGOVORNI VAM ALI KOMURKOLI DRUGEMU PO KATERIKOLI TEORIJI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (BODISI NA PODLAGI POGODBE, KAZENSKE ODGOVORNOSTI, ZAKONSKIH DOLOČIL ALI KAKO DRUGAČE) ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, SPREMLJAJOČO MANJŠO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI ZGLEDNO ŠKODO, MED DRUGIM (VENDAR NE IZKLJUČNO) Z ODŠKODNINO ZARADI IZGUBE PRIHODKA, DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEOPREDMETENIH IZGUB (TUDI ČE SO BILE TE STRANKE OBVEŠČENE O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNIH IZGUB OZIROMA SO VEDELE ZANJO ALI BI BILE MORALE VEDETI), DO KATERIH BI PRIŠLO KOT POSLEDICA VAŠE UPORABE (ALI UPORABE S STRANI KOGARKOLI, KI UPORABLJA RAČUN, REGISTRIRAN NA VAŠE IME) SPLETNEGA MESTA ALI KATERIHKOLI NJEGOVIH DELOV. VI POTRJUJETE, DA KORISTI, KI IZVIRAJO IZ TEH POGOJEV, PREDSTAVLJAJO USTREZNO NADOMESTILO ZA IZKLJUČITEV IN/ALI OMEJITEV TE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, KOT JE OPISANO ZGORAJ.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

V nekaterih jurisdikcijah ni dovoljena izključitev določenih jamstev niti omejitev ali izključitev odškodninske odgovornosti za spremljajočo manjšo ali posledično škodo. Zaradi tega nekatere od zgornjih omejitev in izjav o zanikanju odgovornosti morda ne veljajo za vas. V primeru, da družba CEE na podlagi veljavnega prava ni zanikala kateregakoli implicitnega jamstva ali omejila svoje odškodninske odgovornosti, morata biti obseg in trajanje tega jamstva in obseg odškodninske odgovornosti družbe CEE določena na minimalni dovoljeni ravni v skladu z veljavno zakonodajo.

ODŠKODNINA

Vi soglašate, da boste družbo CEE in njene povezane družbe ter njene in njihove ustrezne vodilne delavce, direktorje, zaposlene, predstavnike, prejemnike licenc, pooblaščene predstavnike, naslednike in prevzemnike odškodovali in zavarovali pred vsemi morebitnimi zahtevki, odškodninskimi odgovornostmi, škodo, izgubami, stroški, izdatki, honorarji (vključno z razumnimi honorarji in stroški zunanjih odvetnikov), ki bi jih te stranke lahko imele zaradi ali kot posledica (i) kateregakoli od vaših Predloženih gradiv uporabnika; (ii) vašega uveljavljanja katerekoli od vaših pravic, podeljenih na podlagi Licenc brez vašega izpolnjevanja vaših odgovornosti, kot je določeno v teh Pogojih; (iii) kršitve kateregakoli od vaših zagotovil, jamstev, zavez, odgovornosti ali drugih obveznosti, določenih v teh Pogojih; (iv) vaše kršitve pravic intelektualne lastnine, pravic do varovanja zaupnosti, reklamnih pravic ali drugih pravic katerekoli osebe; (v) kršitve katerihkoli Veljavnih zakonov in/ali teh Pogojev z vaše strani in/ali s strani kogarkoli, ki uporablja vaš registrirani račun za dostopanje in/ali drugo uporabo Spletnega mesta (v celoti ali delno); ali (vi) vašega namernega neprimernega ravnanja ali namernega neprimernega ravnanja kogarkoli, ki dostopa do tega Spletnega mesta prek vašega registriranega računa, v zvezi z uporabo tega Spletnega mesta (v celoti ali delno) z vaše strani (in/ali s strani te druge osebe). Družba CEE si pridržuje pravico, da prevzame izključno obrambo in nadzor nad vsako zadevo, pri kateri bi sicer prišlo do plačila odškodnine z vaše strani, in v tem primeru boste sodelovali z družbo CEE pri uveljavljanju vsakršne morebitne razpoložljive obrambe. To določilo ostane v polni veljavi in učinku, tudi če ste vi medtem morda prenehali z uporabo tega Spletnega mesta.

Commissariaat voor de Media (« CvdM »)CvdM ureja uredniško vsebino programskih storitev na zahtevo. To vključuje zagotovitev, da se upoštevajo pravila, ki urejajo material, ki bi lahko povzročil sovraštvo ali diskriminacijo, material, ki bi lahko resno oviral razvoj mlajših od 16 let, umestitev izdelkov v programe in sponzorstvo posameznih programov ali storitev. Pritožbo glede katerega koli od teh vidikov naše storitve na zahtevo lahko vložite pri Fundaciji Kijkwijzer, ki nadzoruje ta pravila, z uporabo spletnega obrazca za pritožbe na naslovu https://www.kijkwijzer.nl/index.php?id=500. V zvezi z drugimi vidiki uredniške vsebine programskih storitev na zahtevo se lahko pritožite pri CvdM z uporabo spletnega obrazca za pritožbe na naslovu https://www.cvdm.nl/en/about-cvdm/openness-of- upravni odbor/pritožbeni postopek.

Upoštevajte, da so CvdM regulatorji samo v zvezi z uredniško vsebino našega videoposnetka na zahtevo. Oglaševanje v naših storitvah ureja Stichting Reclame Code ("SRC"). Dostop do pritožbenega postopka SRC je možen na spletu na naslovu https://www.reclamecode.nl/nrc/7-complaint-handling/?lang=en. Na SRC se lahko pritožite tudi po pošti na Stichting Reclame Code, Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam, po telefonu [+0031] 020 696 00 19 ali po elektronski pošti na info@reclamecode.nl.

Vsa vprašanja ali pritožbe v zvezi z uredniškimi ali oglaševalskimi vprašanji v zvezi s storitvami spletnega mesta lahko pošljete po e -pošti na kontaktne podatke, navedene spodaj v razdelku CONTACT INFORMATION.

Dodatne informacije o CvdM najdete na https://www.cvdm.nl/. 

CONTACT INFORMATION

Any queries or complaints you may have relating to the Site Services (including those relating to editorial or advertising issues) can be emailed to AXN-CE@antenna-entertainment.com or by post to CEE Thematics B.V. of Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN, Amsterdam, Netherlands, with a copy to CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság (seat: 1133 Budapest,Váci út 76).

LOČITVENA KLAVZULA; ODPOVED PRAVICAM

Če se katerokoli določilo teh Pogojev izkaže za nezakonito, nično ali neizvršljivo iz kateregakoli razloga, šteje to določilo za ločeno od teh Pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost kateregakoli od preostalih določil. Če družba CEE ne uveljavlja  katerekoli pravice ali določila teh Pogojev, pa to še ne pomeni, da se je odpovedala tej pravici ali določilu. Vi soglašate, da ste ne glede na kakršenkoli predpis ali zakon, ki določa drugače, kakršenkoli zahtevek ali tožbo, ki bi izvirala iz ali bi bila povezana z uporabo tega Spletnega mesta ali s temi Pogoji, dolžni vložiti v roku enega (1) leta od nastanka omenjenega zahtevka ali tožbe, sicer jih ne smete nikoli več vložiti. To določilo ostane v polni veljavi in učinku, tudi če ste vi medtem morda prenehali z uporabo tega Spletnega mesta.

PRENEHANJE POGODBE

Zavedate se in soglašate, da lahko družba CEE izključno po lastni presoji iz kakršnegakoli razloga in kadarkoli prekine ali začasno prekliče vaše pravice, ki izvirajo iz katerekoli od Licenc, in tudi sicer vaš dostop do tega Spletnega mesta ter da lahko zavrže, odstrani in/ali onemogoči ali deaktivira vse ali katerekoli od vaših Predloženih gradiv uporabnika, ki ste jih predložili temu Spletnemu mestu ali s pomočjo tega Spletnega mesta, in/ali katerekoli druge informacije in podatke, ki ste jih vi (in/ali kdorkoli drug) morda posredovali temu Spletnemu mestu ali s pomočjo tega Spletnega mesta. Družba CEE lahko tudi izključno po lastni presoji iz kateregakoli razloga in kadarkoli ukine to Spletno mesto ali katerikoli njegov del ali omeji ali prepreči dostop kateregakoli uporabnika do njega, z ali brez obvestila. VI SE ZAVEDATE IN SOGLAŠATE, DA LAHKO DRUŽBA CEE UVEDE KATERIKOLI ALI VEČ TAKIH UKREPOV BREZ KAKRŠNEGAKOLI PREDHODNEGA ALI DRUGAČNEGA OBVESTILA VAM. POLEG TEGA SE ZAVEDATE IN SOGLAŠATE, DA NITI DRUŽBA CEE NITI KATERA OD NJENIH POVEZANIH DRUŽB NIMA NOBENE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOST NASPROTI VAM ALI KATERIKOLI DRUGI OSEBI V PRIMERU MOREBITNE UKINITVE VAŠEGA DOSTOPA (ALI DOSTOPA KATEREKOLI DRUGE OSEBE) DO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVIH DELOV IN/ALI ODSTRANITVE, ZAVRŽENJA, ONEMOGOČENJA ALI DEAKTIVACIJE VSEH ALI KATERIHKOLI VAŠIH PREDLOŽENIH GRADIV UPORABNIKA (ALI PREDLOŽENIH GRADIV KATERIHKOLI DRUGIH UPORABNIKOV) ALI ODSTRANITVE, ZAVRŽENJA, ONEMOGOČENJA ALI DEAKTIVACIJE KATERIHKOLI DRUGIH INFORMACIJ ALI PODATKOV, KI STE JIH VI (ALI KDORKOLI DRUG) MORDA POSREDOVALI TEMU SPLETNEMU MESTU ALI S POMOČJO TEGA SPLETNEGA MESTA. Tudi vi lahko kadarkoli prenehate s svojim dostopanjem, uporabo ali udeležbo na ali s pomočjo tega Spletnega mesta.

SODNA PREPOVED

Ne glede na kakršnokoli nasprotno trditev se nepreklicno odpovedujete vsem pravicam ali pravnim sredstvom za zahtevanje in/ali pridobitev odredbe ali drugega pravičnega nadomestila ali kakršnegakoli naloga in/ali za naročilo, omejitev ali kakršnokoli drugačno oviranje (na kakršenkoli drug način) produkcije, distribucije, predstavitve ali kakršnegakoli drugega izkoriščanja kateregakoli CEE-ovega ali z CEE-ovo povezano družbo povezanega filma, produkcije ali projekta oziroma uporabe, publikacije ali razširjanja kakršnegakoli oglaševanja ali promocije v zvezi s takšnim filmom, produkcijo ali projektom. To določilo ostane v polni veljavi in učinku, tudi če ste vi medtem morda že prenehali z uporabo tega Spletnega mesta.

SPREMEMBE LASTNIŠTVA SPLETNEGA MESTA

Štelo se bo, da ste dali svoje soglasje za razkritje vseh morebitnih informacij o vas, ki so vsebovane v zadevni podatkovni bazi CEE, naslednjemu lastniku ali upravljalcu Spletnega mesta in za uporabo teh informacij z njegove strani v tolikšni meri kot je družba CEE prenesla svoje pravice in obveznosti glede teh informacij nanj v zvezi z združitvijo, pripojitvijo ali prodajo vseh ali nekaterih sredstev družbe CEE ali v zvezi z združitvijo, pripojitvijo ali prodajo vseh ali nekaterih sredstev, povezanih z določenim Spletnim mestom, na naslednjega lastnika ali upravljalca. V primeru tovrstne združitve, pripojitve ali prodaje vaša nadaljnja uporaba Spletnega mesta pomeni vaše strinjanje s tem, da ste zavezani s pogoji uporabe in politiko varovanja zaupnosti naslednjega lastnika ali upravljalca Spletnega mesta. To določilo ostane v polni veljavi in učinku, tudi če ste vi medtem morda že prenehali z uporabo tega Spletnega mesta.

Datum nastopa veljavnosti: 1. oktober 2021